Om Niclas

Ledamot i Regionfullmäktige.

Ersättare i Kommunfullmäktige.

Ledamot i Socialnämnden.

Ledamot i Handikapprådet.

Niclas Erlandsson, född och uppvuxen i Torup (Hylte kommun) numera boende i Ugglarp (Falkenbergs kommun), Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Halland.
Jag trivs lika väl på landsbygden som i den lilla gemytliga staden Falkenberg och ser utvecklingsmöjligheter oavsett var man befinner sig eller bor. Jag tror på de kreativa ideerna som finns runt om i Halland och att vi måste bättre ta tillvara på dem, se möjligheter.